Langenberg en Witteveen Kozijnen BV werkt mee aan een beter milieu.

De kunststof kozijnen die wij aanbieden zijn 100% recyclebaar en loodvrij. Daarmee voldoen de kozijnen aan de Europese richtlijnen voor gebruik van loodvrije stabilisatoren in kunststof. Hiermee besparen we ons milieu, zonder enige besparing in levensduur van uw kozijnen. Het productieafval dat vrijkomt bij het produceren van de kunststof kozijnen, wordt verwerkt tot grondstof voor nieuwe kunststof kozijnen. De kunststof kozijnen kunnen tot wel tien keer hergebruikt worden voor nieuwe kozijnen.

Onze kozijnproducenten zijn aangesloten bij Rewindo voor de recycling en verwerking van oude profielen. Rewindo is een vereniging van toonaangevende Duitse kunststofprofielfabrikanten met als doel: het terugbrengen van gedemonteerde kunststof ramen, deuren en rolluiken in de grondstoffenkringloop te verhogen en te bevorderen. Rewindo is een servicepartner voor het hergebruik van bouwproducten van PVC. Deze ondersteunt zijn leden bij alle recyclekwesties, onder andere met documentatiematerialen, het voorbereiden van verzameldozen en de aflevering van het recyclecertificaat.


Sinds 2005 geldt de technische richtlijn inzake gemeentelijk afval en de verordening inzake afvalopslag. Ingevolge hiervan mag onbehandeld afval niet meer gedeponeerd worden. Daarom worden gebruikte kunststofkozijnen gerecycled, want het is een enorm ecologisch voordeel dat men oude PVC-producten opnieuw kan gebruiken en tot startmateriaal voor een nieuwe productlevenscyclus kan maken.


Bovendien betekent PVC-recycling naast het sparen van hulpbronnen ook marktherstel. Want aan het einde van het recycleproces staat opnieuw praktisch zuiver PVC ter beschikking dat gelijk is aan het nieuwe materiaal. Het voordeel: profielen van recyclemateriaal beschikken over dezelfde reële eigenschappen als nieuwe profielen. Bovendien wordt bij de productie van recycleprofielen in tegenstelling tot nieuwe profielen, een aanzienlijke hoeveelheid CO2 bespaard.


Bij de renovaties die wij uitvoeren komt veel vlakglas vrij, dat door ons wordt aangeboden bij Vlakglas Recycling Nederland. Het schone vlakglas is 100% herbruikbaar. De gescheiden inzameling en recycling hiervan sluit dan ook prima aan bij een circulaire economie. Uitgangspunt is de cradle-to-cradle filosofie; materiaal wordt na gebruik volledig hergebruikt in een ander product. Er is dus sprake van een optimale kringloop zonder restafval of kwaliteitsverlies. Vlakglasrecycling is goed voor het milieu. Het bespaart grondstoffen en energie, bovendien vermindert het de CO2-uitstoot.